Com puc ajudar-te?

Poso el meu talent al servei de la persona i de l’equip per transformar junts la mirada, per descobrir tot el que és capaç d’aconseguir, des del potencial de l’autoconeixement i la visió de les relacions que vol construir.

Tallers

Lideratge

Estudiem junts en quin moment es troba l’organització, què necessita l’equip i com podem accelerar l’estratègia de manera àgil per capacitar les persones i alinear-les amb el propòsit de l’organització.

A l’empresa o virtual

Models i Tècniques de Creativitat emmarcades en el Design Thinking (mètode Lombard) i l’Advance Creative Problem Solving

Combino el coaching i les fases que es despleguen en els dos mètodes per fer preguntes poderoses que permeten la persona connectar amb el seu focus, nodrir-se del coneixement que emergeix i cocrear una resposta al repte que l’interpel·la.

A l’empresa o virtual

Comunicació

L’art de comunicar: oratòria, reunions, conflictes, malentesos, preguntes poderoses, escolta profunda, comunicació no verbal, persuasió, llenguatge generatiu, converses d’empoderament.

A l’empresa o virtual

Coaching d’Equips

Tenint present l’estratègia com a context, el desenvolupament del potencial de l’equip i les disfuncions que poden actuar com a frenadors de l’èxit, facilito sessions en què acompanyo les persones a treballar en equip, a gestionar les transicions dels canvis, a navegar en la incertesa i a promoure vincles que reforcin la consciència de quina és la seva contribució al bé comú

A l’empresa o virtual

Acompanyaments

Converses

Creo un espai de confiança en què conversarem sobre el que és important, sobre el que ens afecta. I estirarem del fil per articular alhora comunicació i humanitat.

A l’empresa o virtual